Anunțuri

​​

 

 

https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/preinscriere-platforma-imm-recover-contractare-granturi-investitiiA început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover pentru contractarea de granturi pentru investiții în retehnologizare (acțiunea 411 bis)<p>​Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a deschis, miercuri 28 septembrie a.c., etapa de preînscriere pentru contractarea de granturi pentru investiții în retehnologizare destinate IMM-urilor, măsură căreia îi este alocat un buget de 300 de milioane de euro prin Programului Operațional Competitivitate.​​</p>2022-09-28T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/indrumar-beneficiari-pndr-ajustare-preturiAFIR a publicat îndrumarul pentru beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală privind aplicarea prevederilor OUG 64/ 2022 <p>Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat îndrumarul pentru beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală privind aplicarea prevederilor OUG 64/ 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.​​</p>2022-09-27T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/programul-femeia-antreprenor-termen-limitaTermenul limită pentru înscrierea în cadrul programului „Femeia Antreprenor” este 30 septembrie<p>Antreprenoarele care doresc să obțină o finanțare de până la 200.000 lei mai au la dispoziție 3 zile pentru a se înscrie în cadrul programului „Femeia Antreprenor – 2022”. Termenul limită pentru înscrierea în cadrul programului „Femeia Antreprenor” este 30 septembrie​</p>2022-09-26T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/concurs-campionii-apei-dezvoltare-durabilaDepartamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României caută campionii Apei la dezvoltare durabilă<p>​​​Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD) din cadrul Guvernului României caută campionii Apei la dezvoltare durabilă. DDD a lansat o competiție națională adresată organizațiilor care au derulat, în ultimii 3 ani (respectiv în perioada 1 septembrie 2019 – 1 septembrie 2022) proiecte în conexiune cu apa.</p>2022-09-26T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/recrutare-personal/adi-iti-dd-concurs-posturi-vacante-temporar-vacanteAsociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi - 1 post vacant - Expert achiziții publice și 1 post temporar vacant - Expert comunicare<p>Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează  concurs  în data de 12 octombrie 2022 - proba scrisă și în data de 17 octombrie 2022 – interviu, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/temporar vacante:  Expert achiziții publice - 1 post, Expert comunicare – 1 post.​</p>2022-09-21T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/pnrr-ghidul-beneficiarului-unitati-asistenta-medicala-ambulatoriePNRR: Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului pentru „Unități de asistență medicală ambulatorie” din cadrul Componentei 12 – Sănătate – Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești<p>Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului pentru „Unități de asistență medicală ambulatorie” din cadrul Componentei 12 – Sănătate –  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești.</p><p><strong>​</strong><strong>Beneficiar eligibil </strong>poate fi orice unitate spitalicească publică cu personalitate juridică/fiscală în cadrul căreia își desfășoară sau își va desfășura activitatea (inclusiv cei care doresc înființarea) o unitate de asistență medicală ambulatorie.​</p>2022-09-21T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/pocu-ghidul-solicitantului-competente-profesionale-grad-de-ocupare-someri-piata-munciiPOCU: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”<p>Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.​</p><p></p>2022-09-20T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/pocu-ghidul-solicitantului-stimularea-mobilitatii-subventionarea-locurilor-de-munca-mediul-ruralPOCU: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”<p></p><p>Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.​</p>2022-09-20T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/pnrr-consultare-pubica-ghidul-solicitantului-finantare-biblioteciPNRR - Consultare publică: ghidul solicitantului pentru Investiția 17 - Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale<p>Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, în calitate de Agenție de implementare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, împreună cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru PNRR, au lansat  în consultare publică ghidul solicitantului ​​</p>2022-09-19T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/ghidul-solicitantului-investitii-retehnologizarePOC: Ghidul aferent acțiunii 4.1.1. BIS – „Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”<p>​<span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif;">Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, publică Ghidul solicitantului aferent investițiilor în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență, acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive”din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.</span>​</p>2022-09-18T21:00:00Z