Anunțuri

​​

 

 

https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/PCIDIF-Schema-ajutor-de-stat-activitati-cercetare-dezvoltare-inovareAM PCIDIF: Ordinul MIPE nr. 2010/10.05.2024 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1. „Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO”<p>​Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică <a href="https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2024/05/e521e72a4e71c40342b6fa62f289cb0d.pdf" target="_blank">Ordinul MIPE nr. 2010/10.05.2024</a> privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1. „Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO”, publicat în <a href="https://monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--452--2024.html" target="_blank">Monitorul Oficial al României nr. 452 din 16 mai 2024,Partea I</a>.​</p>2024-05-16T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/PNRR-ghidul-solicitantului-schema-granturi-bonuri-valorice-eficienta-energetica-gospodariiPNRR: Ghidul Solicitantului pentru implementarea Investiției 7 – Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor, în consultare publică<p>Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator de reforme și investiții, a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent PNRR/2024/Componenta 16. RePowerEU, Investiția: 7 – Schema de granturi sub formă de bonuri valorice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor, Axa I – Renovare ce vizează eficiența energetică combinată cu instalarea de panouri solare pe clădirile rezidențiale unifamiliale, numai pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și pentru consumatorii de energie vulnerabili.​</p>2024-05-16T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/PNRR-lansare-apel-competitiv-dezvoltarea-infrastructurii-sociale-pentru-persoane-cu-dizabilitatiPNRR: Lansare apel de proiecte competitiv „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” C13/MMSS/l2/Ţinta 396 – SESIUNEA 3<p>Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale <a href="https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/proiecte-pnrr/proiecte-pnrr-anunturi/7215-20240311-anunt-lansare-proiecte-pnrr-dizabilitati-t396r3" target="_blank">a relansat apelulul de proiecte competitiv „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” – Sesiunea 3</a> din cadrul Componentei 13 - Reforme sociale din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), Investiţia I.2 - Reabilitarea, renovarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi, ţinta 396 – Noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi.​​</p>2024-05-15T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/PNRR-prelungire-apel-digitalizare-ONGPNRR: apelul pentru digitalizarea ONG-urilor a fost prelungit<p>Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții a publicat Ordinul 2058/2024 pentru modificarea Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”, pentru prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare de la 29.04.2024 – 23.05.2024, cu actualizarea celorlalte date din calendarul orientativ al apelului de proiecte.​</p>2024-05-15T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/PCIDIF-GS-E-Guvernare-Digitalizare-Institutii-PubliceAM PCIDIF: Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor – 2.2.1: E-guv în administrația/instituțiile publice, Măsura 1 – ”Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv” – proiect etapizat<p>​Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 a publicat Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor – 2.2.1: E-guv în administrația/instituțiile publice, Măsura 1 – „Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGuv” – proiect etapizat.​</p>2024-05-15T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/granturi-antreprenori-dezvoltarea-tehnologiilor-avansate-extindere-perioada-depunere-proiectePNRR: Apelul „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate” - a fost extinsă perioada de depunere a proiectelor <p>Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții a publicat <a href="https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2024/05/5765645be2625129f6dd00821bc93803.pdf">Ordinul 2026/13.05.2024</a> pentru modificarea Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte: „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate”, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 815/21.03.2024.​</p>2024-05-14T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/PEO-ghidul-solicitantului-formare-profesionala-initialaPEO: Ghidul Solicitantului - Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii<p>Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 a publicat Ghidul Solicitantului „Creșterea relevanței formării profesionale inițiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piața muncii”, apel non-competitiv finanțat din Prioritatea P08 „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic”, Obiectiv specific: ESO4.5.​</p>2024-05-12T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/programul-sanatate-actualizare-gs-investitii-ambulatorii-operatiuni-etapizateProgramul Sănătate: actualizare Ghidul Solicitantului Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate<p>Autoritatea de Management pentru Programul Sănătatea a publicat corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014-2020 – operațiuni etapizate”, Cod apel: PS/313/PS P1/OP4/RSO4.5/PS P1 RSO4.5 A2 din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.​</p>2024-05-12T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/PDD-ghidul-solicitantului-finantare-proiecte-etapizate-energiePDD: Ghidul Solicitantului - Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul energiei, în consultare publică <p>​Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectorul energiei”, Prioritatea 4 – Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.​</p>2024-05-12T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/programul-sanatate-raspunsuri-observatii-gs-investitii-sanatate-SJU-ITI-Delta-Dunarii-PORProgramul Sănătate: Răspunsurile la observațiile, propunerile și întrebările privind Ghidul Solicitantului Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea – Faza a II-a a proiectului sprijinit prin POR 2014-2020<p>Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate a publicat răspunsurile la observațiile, propunerile și întrebările primite în perioada de consultare publică (12.01-05.02.2024) în privința conținutului Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte: „Continuarea investițiilor în infrastructura de sănătate ITI Delta Dunării prin sprijinirea Spitalului Județean de Urgență Tulcea – Faza a II-a a proiectului sprijinit prin POR 2014-2020”.​</p>2024-05-12T21:00:00Z