Anunțuri

​​

 

 

https://itideltadunarii.com/anunturi/recrutare-personal/publicare-anunt-post-vacant-coordonator-ITIAsociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Coordonator ITI <p><strong>​Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării organizează  concurs</strong>  în data de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și în data de 16 noiembrie 2021 ( orele 10.00 - 12.00) - interviu (ora 10.00) pentru ocuparea postului de <strong>Coordonator ITI</strong>. ​​</p>2021-09-23T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/metodologie-ajustare-preturi-constructiiOrdinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică<p>​Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021.​</p>2021-09-22T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/finantare-procesare-marketing-produse-agricoleAFIR: din octombrie, se pot depune cereri de finanțare pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole<p>​​Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 a primei sesiuni din 2021 de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2</p>2021-09-20T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/stimulare-mobilitate-tineri-NEETConsultare publică, POCU: Ghidul Solicitantului „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”<p>Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 lansează în consultare publică <a href="https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/b59c67bf196a4758191e42f76670ceba-3.zip">Ghidul Solicitantului</a> Condiții Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET I – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă", apel non-competitiv, Axa prioritara 1 , Obiectivul Specific 1.1.​​</p>2021-09-20T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/finantare-investitii-preventie-dezastreAFIR: se pot depune cereri de finanțare pentru submăsura 5.1, dedicată investițiilor în acțiuni de prevenție a consecințelor dezastrelor<p>Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat lansarea primei sesiuni din 2021 de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă​</p>2021-09-20T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/Clarificari-activitate-verdeAM POC publică o serie de clarificări cu privire la ceea ce înseamnă investiție verde<p>​​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică o serie de <a href="https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/656bf74f3653d2e09dd153205aec37c2-1.pdf" target="_blank">clarificări</a> cu privire la criteriile tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie </p>2021-09-15T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/oferte-resurse-curriculareConsultare publică, POCU: Ghidul „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu”<p>​Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu", Axa prioritară 6 , PI 10.i, OS 6.3,6.5,6.6.​</p>2021-09-15T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/sprijin-prima-impadurire-suprafetes-impaduriteSchema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”<p>​​​​​Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 - sesiunea 6​</p>2021-09-14T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/POC-Axa-2-Finantare-CovidConsultare publică – Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4<p>Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță lansarea spre consultare publică a <a href="https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/17f283edae42b8f06cd9dc924e704394.docx" target="_blank">Ghidului Solicitantului​</a> aferent Acțiunii 4.1.1 – „Investiții în activități productive”</p>2021-09-12T21:00:00Z
https://itideltadunarii.com/anunturi/recrutare-personal/Anunt-post-vacant-POIMAsociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de – 1 post – Expert Programe/ Axe/ Proiecte POIM<p>​Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează  concurs pentru ocuparea postului vacant de – 1 post – Expert Programe/ Axe/ Proiecte POIM, după cum urmează</p>2021-09-07T21:00:00Z