Firme de consultanță

 Catalog-Item Reuse

Firme de consultanta
​​​​​

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, constituită în scopul organizării, reglementării, finanțării, monitorizării şi coordonării în comun, pe raza de competenţă a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030), a considerat important și util să vină în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile ESI disponibile pe teritoriul ITI Delta Dunării, prin realizarea acestei baze de date cu firmele care desfășoară activități privind elaborarea de proiecte, studii de fezabilitate și consultanță specifică în domeniul fondurilor ESI, firme care activează în teritoriul ITI Delta Dunării și nu numai.
Toate aceste firme trebuie să completeze formularul de înscriere care prezintă informații despre organizație si despre activitatea desfășurată de către aceasta. Firmele din teritoriul ITI Delta Dunării și nu numai, care desfășoară activități de consultanță și care doresc să apară în cadrul acestei secțiuni sunt invitate să descarce formularul online, să-l completeze și să-l transmită la adresa de e-mail: sergiu.smolii@itideltadunarii.com​, pentru a putea fi postat pe pagina de internet  www.itideltadunarii.com.

IMPORTANT!

Respectând principiul obiectivității și al dreptului la șanse egale al tuturor celor ce doresc să se înscrie în baza de date, formularele completate transmise de către firmele de consultanță vor fi publicate pe pagina de internet www.itideltadunarii.com. Lista firmelor de consultanţă postată pe pagina web a ADI ITI Delta Dunării nu este exhaustivă şi nu include toate firmele de consultanţă care au competenţe în întocmirea și implementarea proiectelor pentru accesarea fondurilor europene. Aceasta este orientativă, fiind postată pentru a facilita identificarea, alegerea şi contactarea firmelor de consultanţă de către potențialii beneficiari. Astfel, orice societate, instituție sau persoană poate întocmi proiecte pentru accesarea fondurilor, chiar dacă nu este menționată în această Listă a firmelor de consultanţă. Facem precizarea că ADI ITI Delta Dunării nu efectuează nicio selecție sau ierarhizare a firmelor pentru includerea în Lista firmelor de consultanţă și nu acordă o acreditare acestora.
ADI ITI Delta Dunării nu își asumă nicio responsabilitate privind activitatea desfășurată de aceste firme. Datele prezentate în formulare sunt cu titlu informativ și se află în responsabilitatea exclusivă a firmelor care au completat formularul!

Ultima modificare 21 septembrie 2021